Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

W 2023 roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin Józefa Czechowicza oraz 100. rocznicę urodzin Jerzego Nowosielskiego (z tej przyczyny Sejm RP ogłosił artystę patronem roku 2023). Muzeum Książki Dziecięcej – dział specjalny i czytelnia naukowa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy − Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego – postanowiło uczcić tych wybitnych polskich twórców i przygotować bibliofilski wybór poezji Czechowicza ilustrowany reprodukcjami obrazów Nowosielskiego.

Publikacja ma zaprezentować ich jako autorów poszukujących nowych form wyrazu artystycznego. Dzieła poety i malarza pokazują ciągłą aktualność wyznawanych przez nich wartości estetycznych i etycznych. Prace Nowosielskiego, które stworzą wizualną stronę tomu, rezonują z wierszami Czechowicza, zachęcając do odbioru prac obu twórców w perspektywie wspólnoty myśli i w kategoriach intersemiotycznej korespondencji tematów i estetyk.

W tomie znajdą się zarówno utwory, które – choć zajęły trwałe miejsce w narodowej świadomości literackiej – godne są systematycznego przypominania, jak i te, które znane były w latach międzywojennych, a w okresie PRL-u skazane zostały na zapomnienie; te powszechnie znane i te pomijane w wypisach dla uczniów; reprezentujące literaturę dla różnych grup odbiorczych, a nie tylko dla młodzieży szkolnej.

 

Projekt i wybór ilustracji: Janusz Górski

Wybór: Anna Mik-Zdziech, Agata Klichowska

Redakcja i wstęp: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera

Posłowie: Grzegorz Leszczyński

DTP: Krzysztof Gotowicki

 

Tom jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany w tym roku.


Projekt „Bibliofilska edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza Dawno już ucichł złoty kogucik z obrazami Jerzego Nowosielskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

01 znak podstawowy kolor biale tlo

 

Projekt „Bibliofilska edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza Dawno już ucichł złoty kogucik z obrazami Jerzego Nowosielskiego” współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

logo 25lat mazowsze poziom 300

Szukaj na stronie