Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

20 września 2023 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy kolejne spotkanie z cyklu „Książki nie tylko dla dzieci”. Jego gościem będzie prof. Joanna Papuzińska, autorka publikacji Życie z książką. Znaleziska w papierzyskach (Wydawnictwo Literatura 2023).

 

Joannę Papuzińską znamy wszyscy – jej wiersze, opowiadania i powieści towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat, znajdują się na liście szkolnych lektur. Dorośli, zwłaszcza ci, którzy zawodowo zajmują się literaturą dla dzieci, znają prace teoretyczne tej autorki, a wśród nich: Czytania domowe, Inicjacje literackie, Zatopione królestwo, Drukowaną ścieżką, jak również niezliczone artykuły, recenzje, eseje.

 

Panią Profesor łączą w Biblioteką m.st. Warszawy głębokie więzi – przez długie lata pełniła funkcję przewodniczącej Rady Naukowej, a w Muzeum Książki Dziecięcej zawsze chętnie służy radą, inspiruje, obdarza serdecznością. W wielu z nas, jej studentach, to Joanna Papuzińska zaszczepiła miłość do literatury dla młodego czytelnika jako przedmiotu badań i promocji.

 

Joanna Papuzińska jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, wykładowcą i pracownikiem naukowym UW, krytykiem literackim, autorką wielu rozpraw dotyczących literatury, czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, inicjatorką i redaktorką naczelną pisma o literaturze dziecięcej „Guliwer” (do roku 2002). Jest też, jak zostało wspomniane, znaną pisarką i poetką. Wydała kilkadziesiąt książek dla młodego czytelnika, współpracuje z wieloma czasopismami, uczestniczy w licznych wydarzeniach promujących wartościową literaturę dla dzieci. Za działalność badawczą i twórczą otrzymała wiele nagród, m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości, Order Uśmiechu, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

 

Spotkanie poprowadzi Ewa Gruda.

Szukaj na stronie