Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Corocznie 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Z tej okazji świętujemy również w Warszawie! Wraz z Miastem Stołecznym Warszawa zachęcamy do udziału w Warszawskim Tygodniu Praw Człowieka, który potrwa od 3 do 10 grudnia.

Czeka na Was wiele wydarzeń w całym mieście, m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, spacery, kursy e-learningowe, organizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Warszawski Tydzień Praw Człowieka otworzyła 3 grudnia wystawa sztuki krytycznej "Mamy prawo!" w Pałacu Czapskich Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Finał wydarzenia odbędzie się 9 grudnia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.

Pełny program znajdzie na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/wtpc

Biblioteka na Koszykowej przyłączyła się do obchodów Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka prezentując listę najważniejszych w tej tematyce publikacji, dostępnych w naszej placówce. Poniżej pozycje z naszego katalogu, zapraszamy też do Czytelni Podręcznej im. F. Czerwijowskiego, gdzie przygotowana została specjalna półka z książkami.

prawa czowieka 23 ekrany

 

1. Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce / redakcja naukowa Marek Chmaj ; autorzy Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marek Chmaj, Marcin Dąbrowski, Monika Giżyńska, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter.

Chmaj, Marek (1969- ) Autor Redakcja | Augustyniak, Małgorzata (politolog) Autor | Bułajewski, Stanisław (1972- ) Autor | Dąbrowski, Marcin (prawo) Autor | Giżyńska, Monika (1977- ) Autor | Juchniewicz, Joanna (1973- ) Autor | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) Autor | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) Autor | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna Autor | Przybyszewska-Szter, Bogna Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2023 | Warszawa : Wolters Kluwer

2. Prawo międzynarodowe praw człowieka / Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski.

Skwarzyński, Michał Autor | Tabaszewski, Robert K. (1985- ) Autor | Orzeszyna, Krzysztof (1964- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2022 | Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck

3.Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki.

Nowicki, Marek Antoni (1953- ) Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2021 | Warszawa : Wolters Kluwer

4.Prywatność wirtualna : unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie / Ewa Milczarek.

Milczarek, Ewa (prawo) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2020 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

5.Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania : w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / redaktorzy Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; autorzy Jarosław Barański, Daria Bieńkowska, Anna Bogatyńska-Kucharska, Sylwia Gwoździewicz, Dariusz Juruś, Agnieszka Kania, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak, Elżbieta Rojowska, Jaromir Rybczak, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Łukasz Szymański, Jan Wadowski, Beata Walczak-Kowalik, Monika Wilanowska, Iwona Wrześniewska-Wal.

Bieńkowska, Daria Autor Redakcja | Kozłowski, Ryszard. Autor Redakcja | Barański, Jarosław Autor | Bogatyńska-Kucharska, Anna Autor | Gwoździewicz, Sylwia Autor | Juruś, Dariusz Autor | Kania, Agnieszka (prawo) Autor | Łuczak, Mikołaj Jacek Autor | Rojowska, Elżbieta Autor | Rybczak, Jaromir Autor | Sikora, Katarzyna (prawnik) Autor | Stec, Małgorzata (1966- ) Autor | Szymański, Łukasz (prawnik) Autor | Wadowski, Jan (1959- ) Autor | Walczak-Kowalik, Beata Autor | Wilanowska, Monika Autor | Wrześniewska-Wal, Iwona Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

6. Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej / Adam Ploszka.

Ploszka, Adam (1989- ). Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2019 | Warszawa : Wolters Kluwer Polska

7. Administracja publiczna i prawa człowieka : ujęcie systemowe i międzynarodowe / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska.

Zawiślińska, Izabela Redakcja | Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa) Wydawca

2019 | Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8.Wolność myśli, sumienia i wyznania dziecka jako fundamentalne prawo człowieka / Joanna de Pree.

De Pree, Joanna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

9. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena Autor | Wydawnictwo KUL Wydawca | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Instytucja sprawcza

2018 | Lublin : Wydawnictwo KUL

10. Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala.

Bieńczyk-Missala, Agnieszka Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

11. Krótka historia wolności / David Schmidtz, Jason Brennan ; przekład Mikołaj Iwanicki.

Schmidtz, David (1955- ) Autor | Brennan, Jason (1979- ) Autor | Iwanicki, Mikołaj Tłumaczenie | Fundacja Biały Bizon Wydawca | Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości Wydawca

2018 | Wrocław : Fundacja Biały Bizon Fijorr Publishing ; Katowice : Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

12. Prawo do kultury / Anna Młynarska-Sobaczewska.

Młynarska-Sobaczewska, Anna (1972- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

13. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych : komentarz / redaktorzy Zdzisław Kędzia, Anna Hernandez-Połczyńska ; autorzy Katarzyna Bryl, Aleksander Gadkowski, Tadeusz Gadkowski, Anna Hernandez-Połczyńska, Agata Hauser, Jakub Jaraczewski, Władysław Jóźwicki, Zdzisław Kędzia, Tomasz Lewandowski, Jan Łukomski, Bartosz Pawelczyk, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Hanna Suchocka, Łukasz Szoszkiewicz, Roman Wieruszewski ; [tłumaczenie Protokołu Fakultatywnego Magda Kołaczyk].

Bryl, Katarzyna Autor | Gadkowski, Aleksander Autor | Gadkowski, Tadeusz Autor | Hauser, Agata Autor | Hernandez-Połczyńska, Anna Autor Redakcja | Jaraczewski, Jakub Autor | Jóźwicki, Władysław (1984- ) Autor | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor Redakcja | Kołaczyk, Magda Tłumaczenie | Lewandowski, Tomasz (1978- ) Autor | Łukomski, Jan (prawo) Autor | Pawelczyk, Bartosz Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Suchocka, Hanna (1946- ) Autor | Szoszkiewicz, Łukasz (prawo) Autor | Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

14. Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz.

Uliasz, Joanna (1981- ) Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydawca

2018 | Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

15. Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut.

Barut, Arkadiusz (1974- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawca

copyright 2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

16. Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie : kontekst uniwersalny, specyfika regionalna, uwarunkowania realizacyjne (8 ; 2016 ; Warszawa)

2017 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

17. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa.

Kulińska-Kępa, Zuzanna Autor | Wolters Kluwer Wydawca

2017 | Warszawa : Wolters Kluwer

18. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa / Roman Wieruszewski (red.) ; [autorzy Zdzisław Kędzia, Roman Wieruszewski, Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska].

Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor Redakcja | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor | Baranowska, Grażyna (prawnik) Autor | Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

19. Prawa człowieka i prawa narodów : antologia tekstów : XII Dni Jana Pawła II / Jan Paweł II ; wybór tekstów, opracowanie i słowo wstępne Bartłomiej Pieron.

Jan Paweł II (papież , 1920-2005) Autor | Pieron, Bartłomiej (1977- ) Opracowanie Wstęp Wybór | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków) Wydawca | Dni Jana Pawła II (12 ; 2017 ; Kraków)

2017 | Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

20. Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman i Lillian Hjorth ; z norweskiego przełożyli Witold Biliński, Ewa M. Bilińska.

Djuliman, Enver (1959- ) Autor | Bilińska, Ewa M. (1962- ) Tłumaczenie | Biliński, Witold Tłumaczenie | Hjorth, Lillian (1962- ) Autor | Wydawnictwo Akademickie Dialog Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies

21. Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski.

Bała, Paweł (1982- ) | Wielomski, Adam (1972- ) | Fijorr Publishing

2016 | Warszawa : Fijorr Publishing Company

22. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter].

Chmaj, Marek (1969- ) | Augustyniak, Małgorzata (nauki o polityce). | Bułajewski, Stanisław (1972- ) | Dąbrowski, Marcin (prawo) | Juchniewicz, Joanna | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna | Przybyszewska-Szter, Bogna | Wolters Kluwer Polska

2016 | Warszawa : Wolters Kluwer

23. Biometria : aspekty prawne / Dagmara Jaroszewska-Choraś.

Jaroszewska-Choraś, Dagmara Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

24. Supradyscyplinarna analiza praw człowieka / Aleksandra Brodecka.

Brodecka-Chamera, Aleksandra Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

25. Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie : inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne (7 ; 2015 ; Warszawa)

2016 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

26. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, Rafał Wonicki ; [recenzent Zbigniew Stawrowski].

Gawin, Magdalena (1981- ) | Markiewicz, Barbara (1947- ) | Nogal, Agnieszka (1970- ). | Wonicki, Rafał (1976- ) | Stawrowski, Zbigniew (1958- ) Rec. | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2016 | Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

27. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek.

Sitek, Magdalena (1972- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2016 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

28. Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki / red. nauk. Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza.

Grzebyk, Patrycja Redakcja. | Mikos-Skuza, Elżbieta Redakcja. | Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

2016 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

29. Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka / Robert Tabaszewski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji].

Tabaszewski, Robert K. (1985- ) | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2016 | Lublin : Wydawnictwo KUL

30. Globalna sprawiedliwość / red. nauk. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk ; Uniwersytet Opolski.

Janikowska, Olga Redakcja. | Słodczyk, Janusz (1950- ) Redakcja. | Uniwersytet Opolski | Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

2016 | Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

31. Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii / Katarzyna Holy.

Holy, Katarzyna Autor | Difin Wydawca

2015 | Warszawa : Difin

32. Prawa człowieka w systemie krajowym - orzecznictwo / [opracowanie redakcyjne Artur Lis, Joanna Główka, Janusz Luty ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Prawa i Ekonomii].

Lis, Artur (1983- ) Oprac. | Główka-Luty, Joanna Oprac. | Luty, Janusz. Oprac. | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2015 | Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

33. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska.

Karska, Elżbieta Red. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydawnictwo.

2014 | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

34. Prawa człowieka fundamentem Europy wartości / red. nauk. Cezary T. Szyjko.

Szyjko, Cezary Tomasz Red. | Wydawnictwo M. M., Marek Makuliński

2014 | Warszawa : Biblioteka Naukowa Klubu Integracji Europejskiej ; Pruszków : Wydawnictwo M.M.

35. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / [zespół aut. Dariusz R. Bugajski, Zbigniew Falkowski, Piotr Łubiński, Marcin Marcinko, Krzysztof Sałaciński, Michał Żeligowski ; red. Zbigniew Falkowski, Marcin Marcinko].

Bugajski, Dariusz R. | Falkowski, Zbigniew Redakcja. | Łubiński, Piotr. | Marcinko, Marcin (1977- ) Redakcja. | Sałaciński, Krzysztof | Żeligowski, Michał | Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

2014 | Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

36. Kulturalne prawa człowieka : regulacje normatywne i ich realizacja / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2014 | Lublin : Wydawnictwo KUL

37. Prawo do materiału genetycznego człowieka / Dorota Krekora-Zając.

Krekora-Zając, Dorota | LexisNexis Polska

2014 | Warszawa : LexisNexis Polska

38. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną : w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska.

Pudzianowska, Dorota Redakcja. | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

39. Międzynarodowe standardy bioetyczne : dokumenty i orzecznictwo / Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska.

Jasudowicz, Tadeusz (1944- ) | Czepek, Jakub | Kapelańska-Pręgowska, Julia | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

40. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska.

Hołda, Joanna (prawo) | Hołda, Zbigniew (1950-2009) | Ostrowska, Dorota | Rybczyńska, Julita Agnieszka | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

41. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. Michał Balcerzak et al.].

Balcerzak, Michał Redakcja. | Sykuna, Sebastian (1977-) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

42. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / red. Leszek Garlicki ; aut. Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel.

Garlicki, Leszek (1946- ) | Hofmański, Piotr (1956- ) | Wróbel, Andrzej (1953- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

43. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych / red. Leszek Garlicki ; aut. Renata Degener [et al.].

Degener, Renata | Garlicki, Leszek (1946- ) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2011 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

Szukaj na stronie