Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Dyplomy honorowe i wyróżnienia przyznane na posiedzeniu Jury w dniu 23 kwietnia 2003 r.

  Lista nagrodzonych :
 1. Marta Młodkowska za opracowanie edytorskie tekstu : Ernest Stefan : O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943. - Warszawa : Czytelnik, 2003.

 2. Maciej Luniak za redakcję pracy : Ptaki Warszawy 1969-2000 /Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit. - Warszawa : IGiPZ, 2001. - (seria Atlas Warszawy. Zeszyt 8)

 3. Marian Jan Kotarski za działalność wydawniczą RYTM-u w dziedzinie Varsavianów

 4. Maciej Kledzik : Zgrupowanie AK majora "Bartkiewicza". - Warszawa : Środowisko Zgrupowania Majora "Bartkiewicza" przy Światowym Związku Młodzieży AK w Warszawie, 2002

 5. Zbigniew Anculewicz : Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników "Kuriera Warszawskiego" w l. 1868-1915. - Warszawa : ASPRA-JR, 2002

 6. Barbara Petrozolin-Skowrońska : Chałubiński-portret lekarza z Tatrami w tle. - Warszawa, 2003

 7. Ryszard Żelichowski : Dzieje inżynierskiego rodu Lindleyów. - Warszawa : Rytm, 2002

 8. Barbara Wachowicz : Kamyk na szańcu : gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin. - Warszawa : Rytm, 2002

 9. Stanisław Werner : Korzenie - rody Wernerów, Norblinów, Schuchów, Malczów, Fukierów, Meisnerów [...]. - Warszawa : Łośgraf, 2002

 10. Maria Konopka-Wichrowska : Wu-Ka-De 1927-2002 : wspomnienia, dokumenty [...]. - Podkowa Leśna : Tow. Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, 2002

 11. Jerzy Domżalski : Wiek XX w Ursusie. - Warszawa : "Ezdorat", [2001]

Wręczenie dyplomów honorowych nastąpiło podczas XXXVII Sesji Varsavianistycznej "Rok 1943 w Europie, Polsce, Warszawie" zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, Komisję Badania Dziejów Warszawy i Żydowski Instytut Historyczny w dniu 12 maja 2003 roku.

.

Szukaj na stronie