Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

12 października 2009, godz. 11.00
Uroczystość wręczenia dyplomów 7 laureatom Najlepsze Varsaviana 2008/2009

Laureaci 2008/2009

 1. Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, red. M.M. Drozdowskiego. T. 1-2. Warszawa Oficyna Wydaw. Rytm : TMH, 2007-2008
 2. Bohdziewicz Anna Beata, Stopa Magdalena, Kapliczki warszawskie. Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2009
 3. Czapelski Marek, Bohdan Pniewski. Warszawski architekt XX wieku. Warszawa : Wydaw. UW, cop. 2008
 4. Faryna-Paszkiewicz, Hanna, Opium życia. Niezwykła historia Marii Morskiej, muzy skamandrytów. Warszawa : Wydaw. „Jeden Świat", 2008
 5. Jasiński Grzegorz, Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK. Pruszków : Ajaks, 2008
 6. Królikowski Lech, Szkolnictwo dawnej Warszawy. Rzecz o korelacji pomiędzy rozwojem miasta a szkolnictwem. Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2008
 7. W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939-1945, oprac. Danuta Jackiewicz, Eugeniusz Cezary Król. Warszawa : Rytm : DSH, 2008

ZACHĘCAMY
do zapoznania się w Czytelni Varsavianów
z publikacjami nominowanymi przez

Towarzystwo Miłośników Historii i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy

do honorowych wyróżnień w konkursie Najlepsze Varsaviana 2008/2009

ZAPRASZAMY

na uroczystość wręczenia dyplomów 7 laureatom
12 października 2009, godz. 11.00
sala konferencyjna Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,
gmach im. St. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26, wejście F (z bramy)


Nominacje Towarzystwa Miłośników Historii  i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy do wyróżnień na NAJLEPSZE VARSAVIANA 2008/2009

 1. Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, red. M.M. Drozdowskiego. T. 1-2. Warszawa Oficyna Wydaw. Rytm : TMH, 2007-2008
 2. Archiwum Ringelbluma . Dzień po dniu Zagłady, wybór i oprac. Marta Markowska. Warszawa : „Karta” : DSH : ŻIH, 2008
 3. Bartoszewski Władysław, 1859 dni Warszawy. Wyd. 3 – 1 bez cenzury przejrz. i uzup. Kraków : Znak, 2008
 4. Bohdziewicz Anna Beata, Stopa Magdalena, Kapliczki warszawskie . Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2009
 5. Cofałka Jan, Ślązacy w Warszawie. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2008
 6. Czapelski Marek, Bohdan Pniewski. Warszawski architekt XX wieku. Warszawa : Wydaw. UW, cop. 2008
 7. Dembowski Peter F. , Chrześcijanie w getcie warszawskim. Epitafium dla zapomnianych. Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2008
 8. Domżalski Jerzy, Niezwykły Ursus. [Warszawa] : „Ezdorat”, [2008]
 9. Durko Janusz , Muzeum Warszawy i jego współtwórcy w mojej pamięci 1951-2003. Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2008
 10. Dybczyńska-Bułyszko Anna, Kształt dla chaosu. Twórczość Romualda Gutta. Warszawa : DiG, 2008
 11. Edelman Marek, I była miłość w getcie. Warszawa : Świat Książki, 2009
 12. Ewangelicy w dziejach Warszawy, red. Juliusza Gardawskiego i Anny Wołodko. Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , 2008
 13. Faryna-Paszkiewicz, Hanna, Opium życia. Niezwykła historia Marii Morskiej, muzy skamandrytów. Warszawa : Wydaw. „Jeden Świat”, 2008
 14. Fleming-Cejrowska Dagmara, Warszawianka w kąpieli. Problemy higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860-1918. Warszawa : Neriton, 2008
 15. Heydecker Joe, Moja wojna. Zapiski i zdjęcia z sześciu lat w hitlerowskim Wehrmachcie. Warszawa: „Świat Książki”, 2009-08-31
 16. Jasiński Grzegorz, Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK . Pruszków : Ajaks, 2008
 17. Jazdów , red. Edward Rużyłło. Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2008
 18. Kant Bronisław, Bazylika Serca Jezusowego tętniące życiem serce warszawskiej Pragi. Warszawa : Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego, 2008
 19. Klasicka Małgorzata, Kobiety - powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945). Opole : Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, 2008
 20. Kossowski Huber, Janczewski Władysław, Kulbicki Tadeusz, Warszawska Praga w l. 1939-1945. Warszawa : Hereditas, 2008
 21. Kowalski Hubert, Antyczne tradycje w dekoracjach rzeźbiarskich gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
 22. Królikowski Lech, Szkolnictwo dawnej Warszawy . Rzecz o korelacji pomiędzy rozwojem miasta a szkolnictwem . Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2008
 23. Kunert Andrzej Krzysztof, Walkowski Zygmunt, Getto warszawskie – cierpienie, walka, pamięć . Halinów : [Agencja Rekl.- Wydaw. Quick Lopez], 2008
 24. Kwiatkowski Marek, Pałac Młodziejowskiego. Warszawa : PWN, 2008
 25. Łysiak Waldemar, Historia Saskiej Kępy . Warszawa : Nobilis, 2008
 26. Machcewicz Anna, Kazimierz Moczarski. Kraków : Znak, 2009
 27. Majewski Jerzy S., Smura Krzysztof, Spacer w czasie. Poznań : Wydawnictwo Debiuty, cop. 2008
 28. Mączyński Ryszard, Kościół św. Benona w Warszawie. Nieznane karty z dziejów bractwa niemieckiego , zakonu redemptorystów i początków stołecznego przemysłu. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 29. Między dawnymi a młodszymi laty, Anna Dunin-Wąsowicz [i in.]. Warszawa : L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy, 2008
 30. Milewski Stanisław, Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy . Warszawa : Iskry, 2009
 31. Mościcki Tomasz, Kochana stara buda. Teatr „Qui pro Quo”. Łomianki : Wydaw. LTW, 2008
 32. Nadolski Artur, Pani Chłodna. Warszawa : Bellona, 2008
 33. NiepoKORni. Rozmowy o komitecie Obrony Robotników. Kraków : Znak, 2008
 34. Peretz Adolf, Finansjera warszawska. Warszawa : „Mówią Wieki”, 2008
 35. Pfeiffer Halina Maria, Jak zostałam księgarzem. Warszawa : Elipsa, 2008
 36. Pietrzak Agnieszka, Żołnierze batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-1956. Warszawa : IPN, 2008
 37. Pomnik ze wspomnień wzniesiony. Pamięci księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego, oprac. Stanisław Uszyński . Warszawa : Wydaw. Stampa, 2008
 38. Rogiński Andrzej, Bitwy o metro. Warszawa : „Adam”, 2008
 39. Sikorska Małgorzata, Warszawa na starej fotografii do 1915 roku. Warszawa : naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , 2008
 40. Sołtan Andrzej, Warszawa i okolice. Album widoków. Proszówki : Warszawa : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2009
 41. Spałek Robert, Warszawska ulica w stanie wojennym . Warszawa : Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego, 2008
 42. Stadion X – miejsce, którego nie było, red. Joanna Wąrsza. Warszawa, Kraków : Fundacja „Bęc Zmiana” : Korporacja Ha!art., 2008
 43. Sto lat tradycji. .Warszawska Fabryka Pomp . Warszawa : Grupa Powen-Wafapomp, 2008
 44. W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939-1945, oprac. Danuta Jackiewicz, Eugeniusz Cezary Król. Warszawa : Rytm : DSH, 2008
 45. Warszawa – czyje jest miasto , Bohdan Jałowiecki [i in.]. Warszawa : Scholar, 2009
 46. Warszawskie Dzieci. Młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego, oprac. Maciej Podbielkowski, Karol Mazur. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, [2008]

Szukaj na stronie