Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Towarzystwo Miłośników Historii i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów honorowych 7 laureatom

Spotkanie odbędzie się 20 października 2010 r. (środa) o godz. 1100
w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,
ul. Koszykowa 26, wejście F z bramy

Lista laureatów

Andrzej Gawryszewski za "Ludność Warszawy w XX wieku". Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2009 

Jerzy Kłoczowski za redakcję t.1-2 "Kompanii B1 Pułku AK „Baszta” (1939-1944)". Lublin : Norbertinum, 2008-2010 

Włodzimierz Pessel za "Antropologię nieczystości. Studia z historii kultury sanitarnej Warszawy". Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010 

Tadeusz Ruzikowski za "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983". Warszawa : IPN, 2009 

Marcin Urynowicz za "Adam Czerniaków 1880-1942. Prezes  getta warszawskiego".   Warszawa : IPN, 2009 

Mirosław Wawrzyński za "Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa". Pruszków : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, 2009 

Barbara Wołodźko-Maziarska za "O starym Aninie inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko". Warszawa-Anin : Nakł. Autorki, 2009 

Szukaj na stronie