logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie odbyło się aż 6 różnych wykładów znanego przyrodnika, fotografa i działacza Sebastiana Sobowca. Tematykę dostosował do wieku uczestników, dzięki czemu spotkaniom towarzyszyło duże zaciekawienie i aktywność słuchaczy
​Urodzony w 1978 r. Sebastian Sobowiec to działacz i aktywista w Gminnym Klubie Ekologicznym, Klubie Ekotop oraz Towarzystwie Ochrony Przyrody. Jest współzałożycielem Towarzystwa Ochrony Przyrody „Ostoja” w Sandomierzu. Współtwórca kilku regionalnych Ostoi Natura. Przez szereg lat był redaktorem biuletynu organizacji „Echa ekologii”. Współpracował z kilkoma czasopismami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Zajmuje się badaniem zasobów przyrody Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Sandomierskiej, Doliny Wisły oraz Roztocza.
W Bibliotece Głównej odbyło się 6 spotkań w ciągu jednego dnia. Uczestnikami była młodzież z piastowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Prowadzący opowiedział gimnazjalistom o świadomym czytelnictwie, dzięki czemu uczestnicy mają lepiej dobierać sobie książki, które ich interesują. Prowadzący zwrócił uwagę na przyczyny doboru książek, które później okazują się męczące. Tutaj jako przykłady, podał książki o celebrytach. Zwrócił też uwagę, że coraz częściej książkami są nazywane wydania, które de facto książkami nie są. Opowiedział również o mechanizmach marketingowych służących promowaniu słabych jakościowo i tematycznie książek. Porównał je do kupowania paczki chipsów - usmażona w niej ćwiartka ziemniaka i połowa napompowanego opakowania to koszt nieadekwatny do ilości.
Zaskoczeniem był także wykład dla gimnazjalistów dotyczący miłości w okresie dojrzewania  -wszyscy słuchali z zaciekawieniem.
Nasi młodsi słuchacze mogli uczestniczyć w wykładach przyrodniczych - nietypowych, bo opartych na wielu pytaniach do publiczności  z możliwościami wygrywania broszurek i pocztówek autorstwa Sebastiana Sobowca. Wykłady dotyczyły: mądrego dokarmiania ptaków, budowania dobrych karmników. wędrówek ptaków i rozpoznawania ich gatunków oraz polskich płazów. Opowieściom towarzyszył też pokaz slajdów ze zdjęciami wykonanymi osobiście przez przyrodnika.
Ponadto, po każdym spotkaniu była możliwość zakupu wydawnictw autorstwa Sebastiana Sobowca - stolik był tłumnie oblegany przez dzieci i młodzież.
Spotkanie z Sebastianem Sobowcem zostało sfinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

BW

 


logo legimi


 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl