Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy na wystawę:

 

Marcin Śmiglecki (1563-1618) i jego dzieło

 

Smiglecki post 2021 3

 Wystawa powstała dzięki dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Celem wystawy jest przybliżenie czytelnikom osoby, działalności i dorobku naukowego Marcina Śmigleckiego SJ. Był on wybitnym logikiem i teologiem polskim z okresu „drugiej scholastyki”, związanym początkowo z Akademią Wileńską. Dziełem jego życia była Logica [...]. Selectis disputationibus et quaestionibus illustrata [...], pierwotnie wydana w bawarskim Ingolstadt (1618), a potem trzykrotnie w Oksfordzie (1634, 1638 i 1658). Historyczne relacje świadczą, że dzieło to cieszyło się dużą popularnością i przez dziesiątki lat było używane na Zachodzie Europy w kształceniu uniwersyteckim. Liczba zachowanych egzemplarzy, głównie editio princeps, w polskich i niemieckich bibliotekach, wydaje się potwierdzać spore oddziaływanie tego dzieła również na obszarze Rzeczypospolitej. Dobrze zachowany egzemplarz części drugiej tego wydania posiada również Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

Nasz myśliciel dał się także poznać jako czołowy polemista w kwestiach teologicznych z arianami i organizator nauczania w krajowych kolegiach jezuickich. Pozostawił szereg druków z dziedziny teologii i moralności, wielokrotnie wydawanych, zarówno w języku łacińskim, jak i polskim. Na uwagę zasługuje zwłaszcza traktat O lichwie, wydawany od 1596 do 1753 r. Nasza biblioteka posiada jego cztery egzemplarze, pochodzące z krakowskiej drukarni Andrzeja Piotrkowczyka z roku 1613 (2 egz.), z 1619 (1 egz.) i z 1640 (1 egz.). Ponadto w Dziale Starych Druków znajduje się jeszcze dziewięć innych dziełek.

 

Urodzony we Lwowie, zmarły w Kaliszu M. Śmiglecki, miał też związki z Mazowszem.  Mianowicie, wraz ze swym bratem Mikołajem, rozpoczynał studia w jezuickim kolegium w Pułtusku w 1587 r. Później zaś był tu w latach 1600-1602 rektorem i zorganizował kurs filozofii dla świeckich.

 

Wystawa zlokalizowana będzie we wrześniu na parterze w holu przy recepcji.

 

Wystawa współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

logotyp wersja polska format jpg

 

Zapraszamy!

Szukaj na stronie