Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy na wystawę:

 

Wybitni przedstawiciele polskiej filozofii współczesnej – Szkoła Lwowsko-Warszawska – Kazimierz Twardowski (1866-1938)

 

Twardowski post 2021 3

 Wystawa powstała dzięki dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Wystawa poświęcona została osobie i dorobkowi naukowemu Kazimierza Twardowskiego, jednego z najwybitniejszych filozofów polskich, twórcy Szkoły Lwowskiej, znanej raczej jako Szkoła Lwowsko-Warszawska. Oparty na wzorcach wyniesionych z okresu wiedeńskich studiów, pod kierunkiem Franciszka Brentano (1838-1917), propagowany przez K. Twardowskiego sposób formułowania i rozwiązywania problemów filozoficznych, a także ich przedstawiania, pociągały za sobą grono naśladowców w kraju, nierzadko uczestniczących w jego wykładach i seminariach. Jego bezpośredni uczniowie i ich następcy odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu się stylu filozofowania w Polsce także w okresie po 1945 r. Styl ten odznaczał się dbałością o precyzję i jasność języka, czemu towarzyszyło zamiłowanie do logiki i metodologii nauk. Wydaje się, że dzięki niemu następcy K. Twardowskiego stali się rozpoznawalni również poza granicami kraju.

 

Mniej znane są jego prace z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, choć pozostawił on liczne publikacje w tym zakresie i przez szereg lat angażował się w organizację szkolnictwa na poziomie powszechnym i średnim w Galicji. Prowadził wykłady dla nauczycieli. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich. W latach 1899-1909 przewodniczył corocznie z ramienia Rady Szkolnej Krajowej egzaminom dojrzałości w gimnazjach lwowskich a od 1905 do 1911 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

 

Prezentowana wystawa w zamierzeniu autora ma być pierwszą z cyklu poświęconego reprezentantom Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, której dorobek stanowi dobro naszej kultury intelektualnej, dostrzegalny w Europie i świecie. Wskazuje on na osiągnięty sukces i stanowi inspirujący wzór refleksji filozoficznej i naukowej.

 

Wystawa zlokalizowana będzie we wrześniu na parterze w holu pod zieloną ścianą.

 

Wystawa współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

logotyp wersja polska format jpg

 

Zapraszamy!

 

Szukaj na stronie