Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Lista najlepszych Varsavianów okresu 2006/ 2007 

Image

Jury powołane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Komisję Badania Dziejów Warszawy, pod przewodnictwem prof. Mariana Marka Drozdowskiego przyznało doroczne Dyplomy honorowe za najlepsze varsaviana opublikowane w l. 2006/2007.

Dyplomy wręczono 5 grudnia 2007 r. w Muzeum Wojska Polskiego na spotkaniu z okazji 140. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 1. Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy jako instytucji w 100-lecie jej istnienia za upowszechnianie wiedzy i książki o Warszawie i za działalność wydawniczą w dziedzinie varsavianów
 2. Małgorzacie Dubrowskiej za koncepcję i redakcję merytoryczną
  Katalogu Wystawy Jubileuszowej z okazji 70 lat Muzeum Historycznego Warszawy Dary i darczyńcy
  Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2006
 3. Prof. dr hab. Romanowi Andrzejewskiemu oraz prof. dr hab. Piotrowi Matusakowi
  za redakcję naukową pracy zbiorowej Kampinoski Park Narodowy. T. 1-3
  Izabelin : Kampinoski Park Narodowy, 2003-2005
 4. Lechowi Królikowskiemu i Krzysztofowi Oktabińskiemu
  za książkę Warszawa 1914-1920 (Warszawa i okolice w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej) , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
 5. Januszowi Ciskowi
  za pracę Józef Piłsudski, Świat Książki, Warszawa 2007
 6. Bp Piotrowi Jareckiemu
  za pracę zbiorową Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006 (25 lat posługi pasterskiej Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006
 7. Piotrowi Rozwadowskiemu za redakcję naukową
  Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego
  Tom 2, Bellona, Warszawa 2006
 8. Tadeuszowi Rudkowskiemu
  za pracę Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2006
 9. Jerzemu Bogdanowi Raczkowi
  za pracę Boernerowo i jego świątynia, Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo-Cywilna pw. M. B. Ostrobramskiej, Warszawa 2006
 10. Alberto Rizzi
  za pracę Canaletto w Warszawie (wstęp Andrzej Rottermund)
  Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2006
 11. Januszowi Kuczyńskiemu oraz Józefowi L. Krakowiakowi
  za redakcję pracy zbiorowej
  Tragizm i sens Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006

 

Szukaj na stronie