logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

 

Wystawa została przygotowana w 150. rocznicę urodzin wybitnej przedstawicielki warszawskiej inteligencji radykalnej przełomu XIX i XX wieku.


 

Schodząca w otchłań

 

Jadwiga Szczawińska-Dawidowa (6 października 1864 – 26 lutego 1910)

 

Inicjatorka Biblioteki Publicznej w Warszawie


plakat davidowaJadwiga Szczawińska-Dawidowa przez wiele lat walczyła o powołanie pierwszej biblioteki publicznej Warszawy. Zorganizowała Czytelnię Naukową, która stała się zadatkiem Biblioteki na Koszykowej. Współtworzyła polskie „podziemie edukacyjne” okresu zaborów. Nauczycielka języka i literatury polskiej, wychowawczyni, założycielka kółek samokształceniowych, pisarka, publicystka, tłumaczka, animatorka oświaty ludowej, rzeczniczka wyższej edukacji kobiet, twórczyni Uniwersytetu Latającego, założycielka i redaktorka czasopism kulturalno-oświatowych, orędowniczka nowoczesnego bibliotekarstwa.

Wystawa prezentuje bogactwo zainteresowań i działań podejmowanych przez Dawidową we współpracy z warszawskimi „kulturalnikami”: mężem Janem Władysławem Dawidem, Wacławem Nałkowskim, Ludwikiem Krzywickim, Stefanią Sempołowską, Januszem Korczakiem, Stanisławem Stempowskim.

Na wystawie można obejrzeć kopie listów Jadwigi Dawidowej do męża ze zbiorów Działu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Wystawa czynna od 31 stycznia do 30 czerwca 2014 roku w gmachu głównym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, wejście A, piętro I.

kafelek ukr

 

BW

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl