logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

otwarcie wstegaDobiegła końca wielka rozbudowa ponad stuletniej Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni i łatwiejszy dostęp do księgozbioru zapewnią duży komfort pracy w nowoczesnym otoczeniu. Wszystko to stało się możliwe dzięki 40 mln zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego i 20 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

7 października jedna z największych i najstarszych polskich bibliotek, otworzyła nowe przestrzenie dla czytelników.Uroczystej inauguracji dokonał Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk wraz z Marszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatą Omilanowską, Prezydentem Bronisławem Komorowskim, Posłanką na Sejm RP Joanną Fabisiak, Wiesławem Raboszukiem – Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbietą Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiceprezydentem m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim, autorem projektu Biblioteki – inżynierem Andrzejem Bulandą i Dyrektorem Zarządzającym Mota-Engil Central Europe S.A. Manuelem Motą.

Dzięki rozbudowie Biblioteka na Koszykowej stała się miejscem o dużym komforcie pracy dla jej użytkowników – również osób niepełnosprawnych. Zupełnie nowa przestrzeń powstała m.in. dzięki zadaszeniu szkłem dziedzińców wewnętrznych. Zostały one połączone z czytelnią i z niemal stuletnim budynkiem.

Biblioteka przy Koszykowej starania o przebudowę podjęła już w 2005 r. Decyzję o częściowym finansowaniu Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął rok później. To była połowa sukcesu. Momentem przełomowym stało się powołanie Komitetu Honorowego Modernizacji i Rozbudowy Biblioteki, który skutecznie wspierał starania Biblioteki o pozyskanie środków unijnych. Dzięki temu wsparciu, decyzją ministrów kultury i dziedzictwa narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego oraz rozwoju regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Biblioteka otrzymała środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań do realizacji projektu.

Prace na placu budowy ruszyły wczesną wiosną 2013 r. Częściowe wyburzenie oficyn znajdujących się na tyłach zabytkowego gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, pozwoliło na wmurowanie kamienia węgielnego 12 września 2013 r. Wiosną 2015 r., czyli dwa lata po rozpoczęciu prac, wybudowane przestrzenie zaczęły wypełniać się regałami, a następnie książkami. Już 8 października próg nowej Biblioteki przekroczyli pierwsi czytelnicy.

Centralnym obszarem w nowym gmachu jest teraz poziom parteru. Mieszczą się tu Czytelnia im. Faustyna Czerwijowskiego i Wypożyczalnia oraz strefa funkcjonalna z recepcją, rejestracją i informacją. Dzięki swojej atmosferze ta część budynku stanie się z pewnością obszarem rekreacji i kameralnych spotkań. Nie brakuje również elementów artystycznych – jedną ze ścian zdobi praca wykonana metodą sgrafitto autorstwa Marcina Bogusławskiego przedstawiający księgozbiory.

Na I piętrze znajduje się czytelnia czasopism z dużym zasobem bieżących tytułów, a obok niej usytuowana będzie czytelnia Działu Varsavianów – w całości w wolnym dostępie. Również na tym samym piętrze – w łączniku między nowym a starym gmachem – znajduje się przestrzeń ze stacjonarnymi komputerami do użytku czytelników.

Również magazyny zamknięte powiększyły swoją przestrzeń. Wykorzystano tu metalowe regały przesuwne, które pozwalają bezpiecznie przechowywać wielotysięczne partie zbiorów. Jest to też bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż dotychczas stosowane tradycyjne regały stacjonarne – pojemność magazynów zwiększyła się prawie dwukrotnie. Pomieszczenia magazynów bibliotecznych, podobnie jak cały gmach wyposażone są w instalację klimatyzacji zapewniającą odpowiedni i stabilny poziom temperatury i wilgotności wraz ze stałym monitoringiem tych parametrów.

Całkowity koszt pierwszego etapu przebudowy biblioteki wyniósł ponad niemal 60 milionów złotych. Wkład własny ze strony samorządu województwa mazowieckiego wynosi prawie 40 mln zł, natomiast dofinansowanie unijne to 20 mln zł. Dzięki tym środkom powstał budynek o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 5 400 m2. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. Przez cały ten czas trwania prac budowlanych placówka działała bez przerwy, starając się maksymalnie łagodzić wszelkie niedogodności powstające dla czytelników, rodzące się naturalnie w trakcie realizacji tak ogromnego projektu.

Obecnie Dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego podejmuje starania pozyskania kolejnych środków na realizację drugiego etapu przebudowy. Przygotowywany projekt obejmuje rewitalizację i zmianę funkcji powstałego w 1973 r. budynku mieszczącego dotychczas część czytelni. Według zamierzeń w wyremontowanych przestrzeniach powstanie przestrzeń przeznaczona na kulturalną aktywność mieszkańców Warszawy i Mazowsza.

BW

 


logo legimi


 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl