Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 belka platforma

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
brała udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

internet

W Bibliotece istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu:

 

 

 

 • Czytelnia im. F. Czerwijowskiego: 8 stanowisk
 • Czytelnia im. Stanisławów Kierbedziów: 2 stanowiska
 • Pokój Pracy Grupowej: 1 stanowisko
 • Czytelnia im. W. Bartoszewskiego: 7 stanowisk
 • Czytelnia Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii: 4 stanowiska

Na komputerach stacjonarnych oferujemy możliwość:

 • korzystania z Internetu,
 • dostępu do baz danych (zobacz: Bazy dostępne na miejscu).
 • pracy z programami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,
 • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach (pendrive),
 • wykonywania płatnych wydruków (zobacz: Usługi reprograficzne - urządzenia samoobsługowe)

Instrukcja korzystania z dostępu do Internetu na stanowiskach stacjonarnych w Bibliotece

 1. Należy posiadać ważne Konto Czytelnika Biblioteki.
 2. Przy pierwszej wizycie należy pobrać z Recepcji oraz zapoznać się z Regulaminem korzystania z dostępu do Internetu
 3. Włączyć wybrany komputer.
 4. Na ekranie pojawi się okienko – Logowanie, w którym należy wpisać w polu Użytkownik nr ID Karty Czytelnika Biblioteki (np. 0123456789) lub PESEL (w przypadku czytelników używających Warszawskiej Karty Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) i w polu Hasło przydzielone w Recepcji hasło.
 5. Czas trwania sesji internetowej jest limitowany do maksymalnie trzech godzin dziennie. Czas ten może być podzielony w ciągu dnia na dowolne okresy.
 6. Po zakończeniu pracy należy wylogować się za pomocą przycisku „Wyloguj” w okienku pokazującym czas albo wyłączyć komputer poprzez kliknięcie ikony „Start”, a następnie „Zamknij system”.
 7. Przed zablokowaniem się komputera należy pamiętać o zapisaniu danych na własnym nośniku i wylogowaniu się. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy w odzyskiwaniu utraconych danych. Zdecydowanie zalecamy zapisywanie plików na nośniku zewnętrznym (pendrive, dysk przenośny USB).

 

Wszystkie komputery z dostępem do Internetu są szczegółowo monitorowane przez uprawnionego administratora systemu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, administrator ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.

Hotspot

W całej Bibliotece możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu za pośrednictwem hotspotu. Aby uzyskać login i hasło dostępu do Internetu należy zgłosić się do Recepcji. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją oraz Regulaminem korzystania z dostępu do Internetu.

Hotspot automatycznie będzie zapisywał informacje o nazwie użytkownika, czasie trwania sesji oraz adresie sprzętowym urządzenia, należącym do użytkownika.

Wymagane jest urządzenie (komputer typu notebook, tablet, smartfon) wyposażone w interfejs Wi-Fi zgodny ze standardem 802.11b/g/n, posiadające zainstalowane sterowniki do jego obsługi oraz przeglądarkę Internetową. Nawiązanie połączenia z hotspotem odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową SSID: "koszykowa_hotspot" - szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramowania. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową należy w przeglądarce internetowej otworzyć dowolną stronę WWW, a następnie podać login i hasło

BW

 

kafel por

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

logo biblio kolorowe

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl