Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom, głównie czytelnikom korzystającym z Biblioteki na Koszykowej, pewnej grupy ekslibrisów, oznaczeń własności w postaci autografów lub wpisów czy notek, a także dedykacji etc., znajdujących się w woluminach z Księgozbioru Jakuba hr. Potockiego. Wskazują one z reguły źródła pochodzenia danego obiektu. Wyszczególnione ekslibrisy przyporządkowują oznaczone nimi publikacje zazwyczaj do dość znacznych bibliotek prywatnych. Wybrane zostały zaś głównie dlatego, że w pewien sposób specyfikują Księgozbiór J. Potockiego. Podobną rolę odgrywają wpisy własnościowe, mające często charakter autografu, który sam w sobie jest cenną pamiątką po postaci historycznej, ale też stanowi próbkę pisma dla badań porównawczych i identyfikacji autorów niektórych zapisów. Z samych już ekslibrisów i oznaczeń dawnych właścicieli dowiadujemy się, że niektóre dzieła należały do zasłużonych dla kultury polskiej osobistości, takich jak Jan Wincenty Stężyński Bandtkie, Feliks Bentkowski, Kazimierz Stronczyński. Odnajdujemy tu również proweniencje Pruszyńskich z Pomorzan – właścicieli dużej biblioteki w dziewiętnastowiecznej Galicji – czy Feliksa Antoniego i Ignacego Łosiów z Narolu na Roztoczu.

Na uwagę zasługują również inne oznaczenia. I tak np., rzadko spotykana pieczątka odciśnięta w unikatowym dokumencie Towarzystwa Strzelców Lwowskich: Regulativ des privilegirten bürgerlichen Scharfschützen-Corps der k.k. Hauptstadt Lemberg : zweyte vermehrte und verbesserte Auflage, Lemberg, gedruckt bei Joseph Schnayder 1817, ma walor co najmniej dwojaki. Zawiera w sobie zarys herbu „Topór”, którym posługiwali się Wronowscy. Przy nie uwzględnionym w wystawie z uwagi na to, że zostało zapisane po jednej literze na stronach nieparzystych 1-17, nazwisku „Wronowski”, wspomniana pieczątka wskazuje prawdopodobnie na uprzednią przynależność dokumentu do biblioteki Stanisława Wronowskiego (1733-1839), który był lwowskim prawnikiem, posiadaczem pokaźnego zbioru pamiątek narodowych i książek, z których kilka tysięcy XVI i XVII wiecznych starodruków przekazał w 1838 r. Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich.

ekrany potocki pawlikowski nowy

Interesujące są też dedykacje. Ujawniają niekiedy osobistą relację autora do adresata, np. w postaci wyrazów uznania dla Jana W. Stężyńskiego Bandtkie ze strony Wacława Aleksandra Maciejowskiego lub dla F. Bentkowskiego ze strony Józefa Zielińskiego lub Pawła Czaykowskiego. Z kolei dedykacja Jana Nepomucena Deszkiewicza dla Stanisława Potockiego (ojca Jakuba) w książce jego autorstwa Rozprawy o języku polskim i o jego grammatykach (Lwów 1843), zawiera wzmiankę o pobycie tego pierwszego w majątku Raj.

Wystawa wskazuje też pośrednio na samego Jakuba Potockiego (1863-1934), który już za życia zasłynął jako filantrop. Krótko przed swą śmiercią zapisał on posiadany majątek na Fundację swego imienia, która statutowo ma wspierać środowisko medyczne w walce z nowotworami i chorobami płuc. Natomiast dzieła sztuki przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie, zaś księgozbiory Bibliotece Publicznej M. St. Warszawy. Dzięki temu darowi, przejętemu w 1935 roku, powiększył się znacznie posiadany przez nią zasób starodruków, a także literatury XIX wieku. W 1945 r. donacja J.  Potockiego, mimo rozproszenia między poszczególne działy Biblioteki, zyskała jeszcze na znaczeniu, gdyż ewakuowana pod koniec 1944 roku do Pruszkowa w niemal nienaruszonym stanie przetrwała wojnę, podczas gdy większość zbiorów pozostałych na Koszykowej zniszczył okupant już po Powstaniu Warszawskim.

 

dr hab. Tomasz Pawlikowski

Debaty o Polsce

18.09.2023 - Rozmowa ze Sławomirem Sierakowskim

Opublikowano: 15 wrzesień 2023

Kategoria: Debaty o Polsce

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Saską Szkołą Realną zapraszają na spotkanie z cyklu: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość, które odbędzie się w poniedziałek, 18 września 2023 r., o godzinie 18.00, w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Plomby w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w...

Czytaj więcej

04.10.2017 - Debaty o Polsce: Kto rządzi Polską? Prezydent, Premier czy Sejm?

Opublikowano: 28 wrzesień 2017

Kategoria: Debaty o Polsce

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debat o Polsce:   Kto rządzi Polską? Prezydent, Premier czy Sejm?  {youtube}-K9dKkGRGpo{/youtube}   W dyskusji panelowej udział wezmą: Leszek Miller - Premier RP Waldemar Pawlak - Premier RP Maciej Łopiński - Minister w Kancelarii Prezydenta RP   Moderatorzy spotkania: prof. Antoni Dudek Andrzej Stankiewicz   4 października 2017...

Czytaj więcej

09.05.2017 - Debata: Polskie przemiany: ewolucja czy rewolucja?

Opublikowano: 24 kwiecień 2017

Kategoria: Debaty o Polsce

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Debat o Polsce:   „Polskie przemiany: ewolucja czy rewolucja?”   Obserwując dość uważnie polską scenę polityczną, dochodzimy do wniosku, że widoczne gołym okiem konflikty, spory, czy nawet bezpardonowe walki zasługują na pogłębioną refleksję nie tyle z punktu...

Czytaj więcej

Debaty Międzynarodowe

21.09.2023 Debata: Jak rozmawiać o Izraelu i się nie pokłócić?

Opublikowano: 15 wrzesień 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy we współpracy z Portalem Nowa Europa Wschodnia i Fundacją Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego zapraszają na spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe - Izrael, która odbędzie się 21 września 2023 r. w czwartek o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej na I pietrze budynku...

Czytaj więcej

07.09.2023 - Debata: Dlaczego to niecały świat stanął przeciwko Rosji w obronie Ukrainy?

Opublikowano: 14 sierpień 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe: Rosja, pt.    " Dlaczego to niecały świat stanął przeciwko Rosji w obronie Ukrainy?"   7 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w gmachu im. St. Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26/28.     {youtube}ZmjweEBquRs?si=TXqDmUVxl415tAaU{/youtube}     Gościem red. Witolda...

Czytaj więcej

03.08.2023 Debata: Czy romans Rosji i Niemiec skończył się na dobre?

Opublikowano: 10 lipiec 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe: Rosja, pt.   "Czy romans Rosji i Niemiec skończył się na dobre?"   dnia 3 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej w gmachu im. St. Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26/28. Gościem...

Czytaj więcej