Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka im. Haliny Rudnickiej podlega Muzeum Książki Dziecięcej, działowi specjalnemu i czytelni naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Kominek i ogród...

...to coś, co wyróżnia naszą bibliotekę. Przed kominkiem stoją fotele, w których można się wygodnie rozsiąść z książką. Ciepła wykładzina oraz niskie stoliki i krzesełka sprzyjają zabawie i lekturze najmłodszych czytelników. Zbiory biblioteczne udostępniamy czytelnikom w głównej sali na parterze, w której znajdują się również stanowiska do pracy. Książki wypożyczamy na miesiąc.

Wokół biblioteki znajduje się ogród, który również służy czytelnikom. Można tu zrelaksować się na leżakach lub usiąść przy stole pod namiotem, skorzystać z dobrodziejstw natury, poczęstować się świeżymi owocami lub... pomóc pielęgnować rośliny czy założyć nowe rabaty w ramach Sąsiedzkiego Ogrodu. Z ogrodu można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

Stawiamy na lokalną społeczność...

…czyli aktywizujemy okolicznych mieszkańców. W 2020 roku poza standardową działalnością biblioteczną, tj. wypożyczaniem książek, organizowaniem warsztatów, szkoleń i różnych wydarzeń, staliśmy się również częścią sieci MAL – Miejscem Aktywności Lokalnej, do którego tworzenia zapraszamy naszych czytelników, ale nie tylko.  Oznacza to, że chętne osoby mogą z niej korzystać i nieodpłatnie realizować swoje pomysły.  Otworzyliśmy również sąsiedzki punkt wymiany książek i roślin, tzw. roślinochron.

Budynek biblioteki....

...to przedwojenna willa z ogrodem mieszcząca się na Żoliborzu przy ul. Sułkowskiego. Stąd jej zwyczajowa nazwa: biblioteka na Sułkowskiego lub biblioteka w ogrodzie. Biblioteka działa od 1990 roku, wcześniej mieszkała tu Halina Rudnicka, która w testamencie zapisała, by budynek służył czytelnikom. W jednym z pomieszczeń do dzisiaj znajduje się gabinet pisarki, który można zwiedzać.

Muzeum Książki Dziecięcej to także Izba Pamięci Marii Kownackiej

Już w 1990 roku…

placówkę udostępniono dla zwiedzających. W dawnym mieszkaniu Marii Kownackiej, które otrzymała w 1931 roku i mieszkała w nim do śmierci, zgromadzone są liczne przedmioty osobiste, zdjęcia, notatki i rękopisy oraz obszerny księgozbiór.

Odbywają się tam…

lekcje muzealne i spotkania dla dzieci ze szkół i przedszkoli (często noszących imię Marii Kownackiej). Działalność polega również na uczestniczeniu w uroczystościach związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom, przedszkolom oraz żłobkom.

Izba mieści się…

na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Słowackiego 5/13 m. 74.

Spotkania z dziećmi, lekcje muzealne oraz oprowadzenia po Izbie należy umawiać telefonicznie:  22 537 40 26.

Muzeum Książki Dziecięcej ma do spełnienia różne funkcje. Dysponujemy czytelnią czynną przez sześć dni w tygodniu. Z naszych zbiorów korzystają przede wszystkim osoby dorosłe, zawodowo związane z literaturą dla młodego czytelnika. Ponad 1/3 wszystkich osób odwiedzających Muzeum stanowią studenci.

Działalność informacyjna. Większości informacji udzielamy w bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem, ale odpowiadamy też na liczne telefony, listy, e-maile, również zagraniczne. Warsztatem pracy informacyjnej Muzeum Książki Dziecięcej są katalogi kartkowe (zamknięte w 2000 roku) oraz bazy komputerowe – opisów bibliograficznych, haseł osobowych i haseł przedmiotowych. Swoiste bogactwo stanowią kartoteki: zagadnieniowa beletrystyki i literatury fachowej, kartoteka artykułów o autorach i recenzji książek, kartoteka autorów recenzji i opracowań krytycznych, kartoteka ilustratorów polskich i zagranicznych, kartoteka tłumaczeń oraz kartoteka bieżącej bibliografii (według Przewodnika Bibliograficznego).

Bibliografie. Docenianym przez badaczy literatury dla dzieci źródłem informacji jest opracowywana corocznie w Muzeum od roku 1964 Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego, wydawana w nakładzie 150 egzemplarzy. Jest to jedyne w Polsce opracowanie bibliograficzne o tym charakterze poświęcone literaturze dziecięcej. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest wydawana sukcesywnie od lat 60. minionego wieku bibliografia retrospektywna literatury dla dzieci i młodzieży. Ostatnio wydany tom Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917 pochodzi z roku 2005. Obecnie trwają prace nad bibliografią literatury XIX wieku.

Inne publikacje. Publikujemy recenzje i artykuły w prasie fachowej. Redagujemy dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” poświęcony literaturze dla dzieci „Świat książki dziecięcej”.

Do zadań Muzeum Książki Dziecięcej należy również prowadzenie działalności dydaktycznej i promocyjnej. Co roku pracownicy Muzeum wygłaszają kilkadziesiąt prelekcji dla grup studenckich z wydziałów pedagogicznych, filologicznych, bibliotekoznawstwa oraz sztuk pięknych, a także dla bibliotekarzy i nauczycieli – polskich i zagranicznych. W ramach spotkań uczestnicy poznają współczesną działalność i historię Muzeum, mają okazję zobaczyć najwartościowsze książki – polskie i obcojęzyczne, zapoznać się z warsztatem informacyjnym Muzeum, dowiedzieć się o ważniejszych pozycjach z literatury fachowej.

Promocje książek. Prowadzimy spotkania z pisarzami promujące dobrą literaturę dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w Bibliotece na Koszykowej, w bibliotekach warszawskich oraz w Izbie Pamięci Haliny Rudnickiej, która jest oddziałem Muzeum Książki Dziecięcej o wszechstronnej działalności. Drugim oddziałem jest Izba Pamięci Marii Kownackiej –miejsce promocji twórczości pisarki.

Wystawy. W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowaliśmy blisko 30 wystaw.

Konferencje. Muzeum Książki Dziecięcej jest organizatorem lub współorganizatorem sesji, seminariów i spotkań poświęconych literaturze dla dzieci.

Muzeum Książki Dziecięcej jest działem specjalnym i czytelnią naukową Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Naszym zadaniem jest…

…gromadzenie i udostępnianie czytelniczkom i czytelnikom publikacji dla dzieci i młodzieży, tzn. polskich i obcych książek, w tym poloniców, polskich czasopism dla najmłodszych i nastoletnich odbiorców, a także literatury fachowej z zakresu pedagogiki, literaturoznawstwa, teatru dziecięcego, wychowania przedszkolnego, czytelnictwa niedorosłych, bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pomocniczych nauki o książce i literaturze dzieci i młodzieży. Prowadzimy także własne prace badawcze (pracownicy Muzeum publikują monografie, artykuły naukowe, recenzje beletrystyki) oraz podejmujemy działania związane z promocją czytelnictwa dzieci i młodzieży (np. Lista Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz Laur Kulmów).

W zbiorach MKD znajduje się…

…ponad sto tysięcy tytułów dla niedorosłych, począwszy od wydawanych w XIX wieku po najnowsze, około 20 proc. to publikacje zagraniczne, m.in. angielskie, niemieckie, francuskie, rosyjskie itd. Książki pozyskujemy z trzech źródeł: z egzemplarza obowiązkowego, od darczyńców oraz poprzez zakupy własne.

Z naszym księgozbiorem można zapoznać się na miejscu (niektóre pozycje dostępne są on-line za pośrednictwem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, a o najcenniejszych piszemy w zakładce Skarby na Koszykowej). Nie wypożyczamy książek do domu, ale istnieje możliwość ich zeskanowania lub skserowania (w przypadku najstarszych zbiorów są pewne ograniczenia). Książki zamawia się poprzez katalog główny na stronie Koszykowa.pl (uwaga, trzeba mieć kartę biblioteczną!) lub poprzez wypełnienie na miejscu rewersów papierowych Zamówienia realizujemy ok. 20 minut.

MKD istnieje…

...od 1939 roku. Jego twórczynią i pierwszą kierowniczką była Maria Gutry, organizatorka polskiego bibliotekarstwa dziecięcego od lat 20 XX w. Muzeum Książki Dziecięcej podlegają Izba Pamięci Marii Kownackiej oraz Biblioteka im. Haliny Rudnickiej. Obydwa te Oddziały zamiejscowe usytuowane są na warszawskim Żoliborzu.

 

.

Podkategorie

 

Lista Skarbólogo mkd zmiana lista skarboww MKD to…

konkurs literatury dziecięcej i młodzieżowej organizowany przez Muzeum Książki Dziecięcej, dział specjalny i czytelnię naukową Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje co roku w połowie maja. Jury, składające się z pracowników Muzeum Książki Dziecięcej, ocenia książki w następujących kategoriach (od 2020 r.):

· najlepsze polskie książki współczesne dla dzieci i młodzieży,

· najlepsze zagraniczne książki współczesne dla dzieci i młodzieży wydane w Polsce,

· nagroda specjalna w kategorii „nostalgia” za najlepszy reprint, wznowienie lub nową edycję krajowej i zagranicznej klasyki dla dzieci i młodzieży.

Ponadto co roku jury może przyznać Grand Prix jednej z książek nagrodzonych we wskazanych wyżej kategoriach, jeśli odznacza się ona jednocześnie: szczególnymi walorami literackimi i graficznymi, doskonałym przygotowaniem redakcyjnym i edytorskim wysoką jakością wydania, a w przypadku książek zagranicznych – także tłumaczenia.

 

Jury ocenia…

przede wszystkim tekst literacki. Wyjątek stanowią książki autorskie, książki obrazkowe oraz książki, w których, zdaniem jurorów, nie da się oddzielić tekstu od ilustracji, bo stanowią spójną, nierozerwalną całość. Ilustracje w książkach nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie (o ile się w nich pojawiają) muszą jednak reprezentować wysoki poziom artystyczny i podkreślać walory tekstu. Zespół jurorski zwraca także uwagę na poziom edytorski książek. W kategorii najlepsza książka zagraniczna wydana w Polsce jury bierze pod uwagę również jakość przekładu, opracowania tekstu, a także oryginalność podjętej inicjatywy wydawniczej. We wszystkich kategoriach nagradzani są twórcy i wydawcy.

 

Wydawco, prześlij książkę na konkurs!

W konkursie oceniane są książki wydane w Polsce w roku poprzedzającym kolejne edycje konkursu i przekazane do zbiorów MKD jako egzemplarz obowiązkowy bądź też jako dar lub przesłane specjalnie do konkursu (najpóźniej do końca lutego w roku ogłoszenia listy za rok poprzedni, np. książki wydane w 2020 r. powinny zostać przesłane do końca lutego 2021 r.). Egzemplarze przesłane na konkurs zostają wpisane do zbiorów MKD.

Nagrodzone i wyróżnione tytuły trafiają na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, która jest publikowana i podawana do publicznej wiadomości po ogłoszeniu wyników w maju każdego roku za rok poprzedni.

 

Tradycja konkursu i Listy Skarbów MKD

W maju 2009 roku Muzeum Książki Dziecięcej zorganizowało pierwszy Konkurs Literatury Dziecięcej. Jego patronką została Halina Skrobiszewska, wybitna krytyczka literatury, zasłużona kierowniczka Muzeum w latach siedemdziesiątych XX wieku, autorka wielu prac badawczych z zakresu literatury dla młodego czytelnika. Pomysłodawczynią, inicjatorką i organizatorką konkursu w latach 2009–2017 była Ewa Gruda, wieloletnia kierowniczka Muzeum, która przewodniczyła również obradom jury.

 

Dane do wysyłki:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

(Dział Muzeum Książki Dziecięcej)

Ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Dopisek: Lista Skarbów

 

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temacie maila należy wpisać "Lista Skarbów"


 

Widok półek uginających się pod ciężarem książek – w księgarni, bibliotece czy kiedy przeglądamy czyjąś prywatną kolekcję – bywa dezorientujący. W obliczu tak wielkiej ilości tytułów trudno nie zadawać sobie pytania, co z tego wszystkiego właściwie warto przeczytać. Wzrok prześlizguje się po grzbietach i tytułach, nie zatrzymując się koniec końców na żadnym z nich. Czy szukamy czegoś tylko dla siebie, czy żeby przeczytać wspólnie z uczniem/uczennicą, czy z kimś bliskim, na przykład dzieckiem, rodzicem, przyjacielem/przyjaciółką (jednym słowem wspólnie z szansą na późniejszą dyskusję), warto czasem wiedzieć, co oferuje dana pozycja lub gdzie szukać określonej tematyki. A stawka jest wysoka – literatura potrafi udzielać odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie w życiu codziennym, zwłaszcza w dzieciństwie i wieku nastoletnim, kiedy wiele kwestii wydaje się niezrozumiałych i nie wiadomo, jak , kogo i o co pytać.

Wszystkie powyższe dylematy znamy z doświadczenia i jako osoby, dla których literatura dziecięca i młodzieżowa to pasja, chcemy spróbować pomóc w radzeniu sobie z nimi. Poniższe zakładki na bieżąco uzupełniamy o tytuły, które wydają nam się wyjątkowe – poruszają daną tematykę w oryginalny sposób, zachęcają do lektury, pomagają rozmawiać na tematy, które często trudno poruszać, lub naprowadzają na odpowiedzi każdego, kto poszukuje ich na własną rękę. Wśród zebranych pozycji znajdują się zarówno beletrystyka, jak i literatura non-fiction, a do każdej z nich podchodzimy krytycznie i z uwagą. Nie zamieszczamy recenzji, ale krótkie zarysy fabuły i opis tego, co przyciągnęło nasza uwagę. Mamy nadzieję, że poniższe zestawienie pomoże w rozwiewaniu czytelniczych wątpliwości, jesteśmy także otwarci na propozycje i sugestie.

Wszystkie książki z zestawienia znajdują się w zbiorach Muzeum Książki Dziecięcej. Treść zakładek poddajemy obecnie odświeżeniu.

logo ibby
 

 logo qlturka

 logo ryms

 logo pidd